Tellevekt bordmodell.

Produktnummer: 2034201 Kategori:
Tellevekt 6kg/0,2gr. måleenhet- EC, høypresisjon