Tellevekt bordmodell.

Produktnummer: 2034211 Kategori:
Tellevekt 15kg/0,5gr. måleenhet-bordmodell-294x228mm