(+47) 32 88 45 65
Åpningstider: 08.00 - 16.00

Handlekurv:

0 vare(r) - 0,00 kr
Du har ingen varer i handlekurven.

1. TILBUD, ORDRE OG PRIS

Tilbud er gjeldende i syv dager fra tilbudets dato. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Intern-Logistikk sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Intern-Logistikk AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ordre som ønskes kansellert eller endret må meldes innen 30 minutter etter at ordren er satt. Etter dette kan den allerede være pakket og sendt. Ordren kanselleres enten per telefon 32 88 45 65 eller per mail post@intlog.no. Dersom Intern-Logistikks kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Intern-Logistikk AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel. Oppgitte priser er eksklusiv mva.

 

2. KVANTUM

Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe-,spesial-, og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser og kan ikke returneres.

 

3. LEVERINGSTID, FORSENDELSE

Leveringstid angis i ordrebekreftelse avhengig av produkttype som er bestilt. Skaffevarer og unike kundevarer må påregnes lengre leveringstid.

 

4. FORSENDELSE/TRANSPORT

Intern-Logistikk AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100.- eks. mva.

 

5. TRANSPORTSKADE – MANKO

Varemottaker må selv påse at vareemballasjen og produktet ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade og eventuelle mangler på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil Intern-Logistikk AS fraskrive seg ansvar for skade.

 

6. BETALING OG FAKTURERING

Intern-Logistikk AS sine generelle betalingsbetingelser er netto ved levering. Firmakunder kan innvilges kreditt etter kredittvurdering. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldende sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Intern-Logistikk AS sitt lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Intern-logistikk AS ikke betrakter kunden som kredittverdig. Kortbelastning vil foretas når varen er sendt fra vårt lager. Man må minimum være 18 år for å handle hos Intern-Logistikk AS. Intern-Logistikk AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom nettsiden. Refundering av penger grunnet f. eks. feillevering, feil antall eller annet vil bli gjennomført senest 14 dager etter at varen feil er oppdaget eller varene er sendt i retur. Kunden er ansvarlig om å melde fra og fylle ut returskjemaet og få aksept på retur før varene sendes tilbake til Inter-Logistikk AS.

 

7. SALGSPANT

Inter-Logistikk AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

 

8. VARENS ANVENDELSE

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse.

 

9. ANSVAR

Inter-Logistikks ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15 % av de forsinkede varers verdi. Inter-Logistikks ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Inter-Logistikk AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

 

10. REKLAMASJON, RETUR OG GARANTI

Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Inter-Logistikk AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt. Skaffe og bestillingsvarer tas ikke i retur. Intern-Logistikk AS gir som regel ett års garanti på samtlige varer kjøpt av forbruker (med noen unntak, se nedenfor). Garantien påvirker ikke dine lovfestede rettigheter. I garantiperioden (som gjelder fra opprinnelig kjøpsdato) forbeholder Intern-Logistikk AS seg retten til å reparere eller bytte ut varen. Garantien dekker feil som forårsakes av material- eller produksjonsfeil. Slitasje, feil bruk, forbruksmateriale dekkes ikke av garantien. Det forutsettes at maskinen, produktet, verktøyet eller lignende er vedlikeholdt og rengjort i henhold til medfølgende manual. Produkter med kortere garantitid Brukte maskiner, demo maskiner har en brukt garanti på 3 måneder.

 

11. BEHANDLING AV KUNDEDATA

Kundedata vil ikke bli solgt eller delt med en tredjepart og de vil bli lagret i henhold til norsk lov.

 

12. FORCE MAJEURE

Force majeure foreligger når Intern-Logistikk AS levering hindres av omstendigheter utenfor Intern-Logistikk AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Intern-Logistikk AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

 

13. TVISTEMÅL

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Oslo byrett.